Legenda:       DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ (fialový nadpis)          NAŠE ČINNOST (zelený nadpis)


30.5.2023    13.11
Nabídka ŠD pro budoucí 4.ročník

Pro školní rok 2023/24 škola nabízí možnost využívání školní družiny i pro žáky budoucího 4.ročníku.
Přihlášky budou rozdány žákům ve středu 31.5., prosíme o vyplnění a odevzdání do 5.6. (počet míst je omezen).


30.5.2023     12.45
Konzultační odpoledne
Vážení rodiče, připomínáme konzultační odpoledne, které proběhne v pondělí 5.6. od 15:00 do 17:00.


30.5.2023     14.45
Poučení BOZ při rekonstrukci školy
Od 1.6.2023 bude ve škole zahájena rekonstrukce a přístavba. Žáci byli poučeni o bezpečnosti v období rekonstrukce a ve dnech 29. - 31.5., kdy ve škole probíhá příprava na rekonstrukci. Žádáme všechny zákonné zástupce a osoby pohybující se v areálu školy (prarodiče, vyzvedávající osoby atd.), aby dbali zvýšené opatrnosti a nevstupovali na místa, která budou stavební firmou ohrazena. Děkujeme.


29.5.2023    9.35
Přijímací zkoušky na zájmový hudební kroužek ZUŠ (v naší škole)

Vážení rodiče, níže naleznete plakát 2.soukromé ZUŠ, která v naší škole vede kroužky hry na nástroje. Přijímací řízení v naší škole proběhne ve dnech 31.5. a 1.6. od 13 do 17 hodin.
Můžete přijít bez přihlášení nebo se můžete přihlásit na www.2zuscb.cz.


26.5.2023    16.45
(Ne)soutěž Čtyřlístek - hudební část
Dnes proběhla na naší škole hudební část (ne)soutěže Čtyřlístek. Zúčastnilo se jí 30 žáků, kteří nejen zpívali, ale také hráli. Mezi hudebními nástroji se dokonce objevil saxofon nebo violoncello. Všichni žáci byli odměněni diplomem a někteří žáci dostali za svou snahu a výkon i medaili v podobě háčkovaného Čtyřlístku s emblémem houslového klíče. A na závěr soutěže jsme si zazpívali všichni najednou. Fotky a video již brzy v galerii.


26.5.2023     8.14
Noc kostelů
Vážení rodiče, předáváme informaci o akci Noc kostelů - pro děti 1. stupně je připravena zábavně-naučná stezka, tentokrát věnovaná sv. Janu Nepomuckému, kterého najdeme na téměř každém mostě a který je jedním z hlavních zemských patronů. Děti poznají jeho život, dobu Václava IV., problémy doby, podívají se na fakta i legendu o sv. Janu.


25.5.2023      15.55
2 akce
Dne 1.6. se žáci z fotokroužku zúčastní v dopoledních hodinách akce Ceremony of Erecting of the First Pilla, kde budou mít možnost zahrát si na profesionální fotografy při fotografování slavnostního zahájení výstavby a vztyčování základního sloupu. 
Dne 23.6. se koná akce Vítání léta pro přátele a kamarády v kempu, na které budou vystupovat zpěváci a hudební skupiny. Žákům naší školy je nabídnuta možnost zazpívat si na mikrofon profesionální hudební aparatury. Dětem bude vyčleněn čas od 18. do 19. hodin. Přijďte, zazpívejte si.


23.5.2023    16.22
Schůzka rodičů předškoláků
Schůzka rodičů budoucích žáků 1.ročníku se bude konat v pondělí 5.6. od 17 hodin.


23.5.2023     13.00
Vyhlášení ředitelského volna - 28. až 30.6.2023
V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno ve dnech 28.6. a 30.6.2023 z důvodu rekonstrukce školy.
V pondělí 26.6. bude v případě příznivého počasí výlet do kempu, ŠD funguje normálně.
V úterý 27.6. bude rozdáno vysvědčení, výuka všech tříd končí v 11.40, ŠD bude mít provoz do 13.30.
Děkujeme za pochopení.


22.5.2023    15.57

Pedikulóza ve škole
Vážení rodiče, ve škole se opět vyskytla pedikulóza (nákaza vší dětskou). Bohužel ne všichni zákonní zástupci dodržují předepsaný postup a děti posílají do školy, i když nejsou důkladně odvšiveny. V případě výskytu pedikulózy je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí a vzájemná ohleduplnost.
Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy!
Rodič je také povinen
okamžitě nahlásit výskyt vší či hnid u dítěte třídnímu učiteli a vedení školy.
Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy, vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka dle § 22 odst. 3 písm. b) školského zákona – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.
Prosíme o dodržování následujících pravidel (viz níže).
Přikládáme i stanovisko MŠMT.


18.5.2023    20.26
Vyhlášení výsledků literárně-výtvarné části (ne)soutěže Čtyřlístek
Dnes proběhlo vyhlášení výsledků první části (ne)soutěže Čtyřlístek. Všichni zúčastnění žáci obdrželi diplom. Medailí byly oceněny děti, které (ne)soutěži věnovaly největší úsilí a jejichž práce byly nejvíce zdařilé. V první skupině byly oceněny děti, které vytvořily nejzajímavější výtvarné dílo, ve druhé skupině žáci, kteří napsali nejzdařilejší povídku a ve třetí pak žáci, kteří nejen napsali skvělý text, ale navíc ho výborně ilustrovali.
A kdo ještě zaslouží ocenění? Paní učitelka Věra Gruberová a paní asistentka Vendula Kučerová, které uháčkovaly a vytvořily úžasné medaile - a že jich bylo :-)
Fotografie z ceremoniálu již brzy v galerii.


18.5.2023    11.45
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - PŘÍSTAVBA ŠKOLY
Vážení rodiče, od 1.června 2023 nás čeká velká změna - další přístavba školy. Předchozí 2 roky jsme připravovali rekonstrukci školy, která by vyřešila nedostatek prostoru pro žáky, účastníky ŠD i zaměstnance.
V plánu byla nástavba nad jídelnou a na půdě, kde by byly vybudovány třídy a učebny pro ŠD. V původní žádosti obec neuspěla (jak vás informoval pan starosta), ale na začátku května získala prostředky na přístavbu z jiného grantového programu. To znamená, že přestavba bude zahájena již tento školní rok na začátku června a bude ukončena v létě 2024.
I když bude rok 23/24 pro nás kvůli přístavbě organizačně složitější, jsme rádi, že škola získá nové prostory, které ve výsledku organizaci naší práce pro další roky výrazně zlepší a zjednoduší.Obci děkujeme za získání grantu.
PROSÍME, SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY, V NEJBLIŽŠÍCH DNECH ZVEŘEJNÍME PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K ORGANIZAČNÍM A TECHNICKÝM ZMĚNÁM PROVOZU ŠKOLY (např. vyzvedávání dětí ze ŠD).


14.5.2023     21.30
Mikroskopování
Po několika letech k nám do školy opět zavítala se svým naučným programem paní Kohoutová. Žáci 3. a 4.tříd si vyzkoušeli práci s mikroskopy a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí o přírodě, přípravě vzorků i poznatků technických.
Všechny fotografie naleznete v galerii.


14.5.2023     21.30
Beseda
V rámci výuky o lidském těle jsme si pozvali maminku naší žákyně - výživovou poradkyni paní Jeníkovou.
Žáci 3.tříd se tak nejen seznámili se zásadami správné výživy, ale poznali i práci jednoho z rodičů. Škola plánuje další podobná setkání, na kterých by rodiče představili dětem svou práci.


13.5.2023     10.30
Poděkování
Děkuji všem rodičům žáků 5. třídy, kteří se v letošním školní rok připravovali na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, za výbornou spolupráci a podporu v tomto náročném přípravném období.
                                                                                                                          Třídní učitelka Lenka Brašničková  


13.5.2023      10.20
2 vzdělávací akce - mikroskopování a přednáška výživové poradkyně

Na začátku května absolvovali žáci dvě zajímavé vzdělávací akce - mikroskopování s paní Kohoutovou (naší dlouholetou spolupracovnicí) a přednášku o zdravé výživě, na které se seznámili se zásadami zdravé výživy a zároveň poznali práci jedné z maminek našich žáků, paní Jeníkové. Škola plánuje další akce, na nichž by se děti seznámily s prací svých rodičů. Budeme rádi, když nám někdo další z rodičů nabídne svůj čas a své znalosti.


12.5.2023    9.36
Nové relaxační zóny
V učebnách určených pro činnost školní družiny jsme zřídili nové relaxační zóny s malými rozkládacími gaučíky, které budou sloužit k odpočinku i hrám. Níže malá ukázka budoucí 1.třídy.


12.5.2023      9.05
(Ne)soutěž Čtyřlístek - hudební část
V pátek 26.5.2023 se od 13.hodin koná hudební část (ne)soutěže Čtyřlístek. Veškeré informace včetně přihlášky naleznete na škole on-line.


9.5.2023     13.00
Gratulace budoucím gymnazistům

Blahopřejeme všem žákům 5.ročníku, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
Na gymnázium se z celkového počtu 17 žáků hlásilo 7 žáků, 6 žáků bylo s velmi dobrým umístěním přijato.
Poděkování patří třídní učitelce paní Lence Brašničkové za skvělou přípravu jejích žáků.


8.5.2023     9.25
Nové fotografie naleznete v sekcích: Práce žáků, galerie ZŠ a galerie ŠD.     


8.5.2023     9.00
Interaktivní prohlídka KD Slávie
Památkový ústav České Budějovice nabídl naší třídě interaktivní prohlídku kulturního domu Slavie. S páťáky jsme měli možnost vidět nejen vstupní prostory a sál, ale i sklepní a technické místnosti. Bylo zajímavé vidět "neznámou" část této kulturní památky.
Všechny fotografie naleznete v galerii.  


8.5.2023     8.20
Den mrtvice v Nemocnici České Budějovice
Dne 27.4. navštívili žáci 3. tříd Nemocnici České Budějovice, kde probíhala akce Den mrtvice. Zde se žáci dozvěděli spoustu potřebných informací, nutných k rozeznání příznaků mrtvice. Mohli si vyzkoušet své vlastní limity a také nahlédnout do vozu záchranné služby. Téma bude dále rozvíjeno ve výuce v programu
Fast Heroes:
https://cz-cs.fastheroes.com/?gclid=EAIaIQobChMIrZ_o-oro_gIVC6OyCh321gTqEAAYASAAEgKiMfD_BwE
Všechny fotografie naleznete v galerii.


8.5.2023     8.15
Jihočeské divadlo
Žáci 5. třídy navštívili ve středu 26.4. prostory Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Program byl zajímavý, netradiční. Děti zkusily poznávat jednotlivé profese, které jsou pro chod divadla důležité a bez nichž by nebylo možné zhlédnout divadelní hry, opery, balety aj. Na programu tentokrát byla role režiséra, scénáristy, divadelního technika, scénografa, herce, vlásenkářky, dramaturga a jiných dalších profesí. Dále si děti prohlédly jeviště, zákulisí, herecké šaty, sklady kulis, baletní sály. Velké díky patří dospělákům s dětskou duší panu Františku Řihoutovi a milé paní Václavě Gotzové, kteří se nám po dobu naší návštěvy věnovali.
Všechny fotografie naleznete v galerii.


3.5.2023     9.36
Nabídka příměstského tábora v obecní knihovně

Vážení rodiče, zveřejňujeme nabídku příměstského tábora, který se bude konat 10. - 15.7. v obecní knihovně v Boršově nad Vltavou.


Oznámení k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy Boršov nad Vltavou rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle Vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:
Základní škola Boršov nad Vltavou pro školní rok 2023/2024 přijímá k základnímu vzdělávání žadatele s registračními čísly:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42.

Z důvodu naplnění kapacity nebyli přijati žáci z nespádových obvodů.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeným dopisem. V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to v pondělí 24.4. a v úterý 25.4.2023 od 8.00 do 15.00 hod.(návštěvu prosím oznamte předem e-mailem).

Žákům, kteří požádali o odklad školní docházky, bude rozhodnutí doručeno ve správním řízení poštou.

Žádáme rodiče přijatých žáků, aby do 3.5. potvrdili na e-mail: reditelka@zsborsov.cz , že jejich dítě není přijato na jinou školu a skutečně nastoupí do ZŠ Boršov nad Vltavou. Děkujeme.


27.4.2023     21.00
Čarodějnická návštěva ve školce
Dnes se paní učitelky s dětmi z prvních tříd společně vydaly předat čarodějnický vzkaz dětem ze školky. Vzkaz přečetl moc šikovný čaroděj Vilda a předal jej paní ředitelce. Poté na nás ve školce čekal zábavný program, kdy jsme si společně zatančili čarodějný tanec a uvařili kouzelný lektvar.
Fotografie naleznete v galerii.


Aktualizováno 27.4.2023    21.00
Crazy den
Protože je duben bláznivý měsíc, uspořádali jsme zase jednou i bláznivý "crazy" den. Děti mohly přijít bláznivě učesané nebo oblečené a bláznivá byla i výuka. Například si děti vyzkoušely, jaké to je být na místě paní učitelky, a paní učitelky si užily role nezvedených žáčků..., zkoušeli jsme třeba také, jaké by bylo psát levou rukou...a vůbec jsme plnili úkoly tak trochu jinak. Na závěr celé akce proběhla velká módní přehlídka, kde měly děti z jednotlivých tříd možnost se navzájem lépe poznat. I když byl dnešek trochu uvolněnější než je zvykem, přinesl do naší školy spoustu zábavy, veselí a kamarádského ducha.Fotografie naleznete v galerii.


21.4.2023     16.03
(Ne)soutěž Čtyřlístek
Od letošního školního roku jsme se rozhodli sjednotit naše školní soutěže a dát jim stabilní formu. V každém školním roce se tedy budou konat celkem 4 soutěže - například literární, výtvarná, hudební a sportovní... Vyznáváme heslo, že "není důležité vyhrát, ale zúčastnit" se, a cílem naší výchovně vzdělávací práce je snaha o překonávání vlastních limitů. Proto ani v naší (ne)soutěži nebude cílem vyhrát nad ostatními, ale spolupracovat, inspirovat se, hledat vlastní cesty a rozvíjet svou kreativitu.
(Ne)soutěž jsme pojmenovali symbolicky Čtyřlístek a v březnu jsme zahájili její literárně-výtvarnou část.
Žáci dostali větu, ze které měli rozvinout příběh nebo ho výtvarně zpracovat. (Ne)soutěž byla dobrovolná a každý žák se mohl zúčastnit jakékoliv její části (tedy mohl pouze psát nebo pouze malovat nebo se účastnit obojího). (Ne)soutěžní věta zněla: Na maličkém ostrově ukrytém před všemi zraky v husté mlze uprostřed temného, chladného jezera žil jeden raš.
A jak se děti s tímto úkolem "popasovaly"? (Ne)soutěže se zúčastnilo velké množství žáků a zpracování úkolu bylo velmi pestré a zajímavé. Žáci pracovali s nadšením a chutí a oceněni proto budou všichni diplomem a pochvalou. Ale protože bychom rádi ocenili i míru snahy, získají někteří žáci i zvláštní medaili.
Na nejpovedenější výtvarné práce se můžete podívat v upoutávce, všechny obrázky a povídky naleznete již brzy v Galerii a v sekci Činnost ZŠ.


19.4.2023    13.03
Boršovská prezentiáda
V měsíci dubnu si žáci vyšších ročníků připravili malé skupinové projekty a myšlenkové mapy na různá témata. Na konci dubna a začátku května se budou konat třídní kola Boršovské prezentiády, nejlepší skupiny se pak zúčastní školního kola. Nejlepší prezentace budete moci zhlédnout ve videogalerii.
Tímto projektem připravujeme žáky na celorepublikovou soutěž prezentačních dovedností: https://prezentiada.cz/


14.4.2023
Zápis - poděkování
Ve dnech 13. a 14.4. proběhl na naší škole zápis do 1.třídy - tentokrát v cestovatelském duchu. Děkuji všem paní učitelkám, asistenkám a vychovatelkám, které se podílely na jeho přípravě, organizaci a průběhu. Zvláště děkuji paní učitelce Brašničkové (třídní učitelce budoucí 1.třídy) za skvělou přípravu cestovatelských stanovišť .
Stanoviště si můžete prohlédnout na našich fotografiích, kde se pro účely focení role předškoláků ujali žáčci 2.třídy (z důvodu GDPR není zatím možné zveřejňovat fotografie budoucích prvňáčků).


5.4.2023        10.23
Velikonoce ve škole
Tento týden se výuka v naší škole nese v duchu Velikonoc. V naší Galerii tak již brzy naleznete fotografie z velikonočního tvoření nebo jarního výletu fotokroužku na farmu v Březí.
Všem rodičům i žákům přejeme krásné Velikonoční svátky.30.3.2023    15.10
Projekt Plícák
V rámci výuky přírodovědy tvoří žáci 5.třídy projekt Plícák. Dnes jsme dokončili vizuální část projektu, nyní nás čeká teoretická část, ve které si vyzkoušíme tvorbu myšlenkové mapy "Jak chovat svého Plícáka".


29.3.2023    19.15
Vzdělávací projekt Fastheroes
Vážení rodiče, naše škola se ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice zapojila do programu světové zdravotnické organizace World Stroke "Fastheroes". Tato vzdělávací kampaň pomocí hrdinů učí děti o příznacích mozkové mrtvice a zábavnou formou jim pomáhá na jejich misi stát se hrdiny. Podrobnosti o projektu přineseme v nejbližších dnech.
Více na:  https://cz-cs.fastheroes.com/


28.3.2023
Upozornění - ranní příjezd do školy, parkování !!!
Vážení rodiče, na základě žádosti některých rodičů a obyvatel Boršova vás žádáme o dodržování pravidel silničního provozu a bezpečnosti dětí. V poslední době se situace při ranním příjezdu ke škole stala zcela neúnosnou - někteří rodiče vysazují své děti pod školou (v obou směrech - na autobusové zastávce a u domu s obchodem, kde obyvatelům znemožňují vyjít z domu), blokují průjez ostatních vozidel a ohrožují bezpečnost svých i cizích dětí.
Prosíme dodržujte v nejexponovanějších ranních hodinách od 7.30 do 8.00 naši interní dohodu jednosměrného provozu (příjezd ulicí ke škole, odjezd směrem k silu) a vysazujte své děti na parkovišti. Situaci bude monitorovat Policie ČR.
Chápeme, že prostory k parkování jsou (stejně jako u většiny škol) omezené, ale o to víc je potřebná vzájemná ohleduplnost a dodržování pravidel a parkovacího řádu školy. Děkujeme za pochopení.


24.3.2023    14.00
Plstění s Wendy Bílkovou
Dnes opět přijela naše oblíbená lektorka Wendy Bílková. Spolu s ní si žáci 2.tříd vyzkoušeli výrobu ptáčů metodou plstění z přírodní vlny. Děti pracovaly velmi nadšeně a vytvořily si krásné jarní dekorace. Malá ukázka níže, všechny fotky naleznete v galerii.


23.3.2023
Pyžamová párty ŠD
Na dnešní den připravila školní družina pyžamovou párty. Žáci 1. a 2.ročníku si už od rána užívali učení v pyžámkách a po obědě je ve vyzdobené družině čekala velká, zábavná párty plná her. Ani paní vychovatelky a paní učitelky nezůstaly pozadu a pracovní dobu trávily v nočním úboru :-) Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci Pyžamové párty a připravili pro děti spoustu výborného občerstvení.
Níže malá ukázka, všechny fotky jako obvykle v galerii.


21.3.2023    20.00
Fotokroužek - portrétní focení
Není každý den posvícení. Minulý týden se nám v Jihočeském muzeu focení orchidejí vysloveně nedařilo. Dnes nás slunečný jarní den přímo vybízel, abychom fotografovali venku. Vyzkoušeli jsme si tedy focení s odraznou deskou. Znovu nám posloužila báječně fotogenická modrá vrata naproti škole. A protože byla ve stínu, posvítili jsme si na ně zlatým prasátkem z odrazné desky (což je velký textilní kruh ze stříbrné nebo zlaté látky). A tentokrát se nám podařilo ulovit pár opravdu úžasných fotek. Posuďte sami v ochutnávce.
Všechny fotografie naleznete v galerii.


15.3.2023    19.45
Fotokroužek - výstava orchidejí v Jihočeském muzeu
V úterý 14.3. jsme v prodloužené lekci navštívili výstavu orchidejí a sukulentů v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Někomu se dařilo, jinému méně, ale tak to chodí při každém učení. Malá ukázka níže, více fotografií brzy v galerii.


15.3.2023 16.30
Logohrátky
Od 1.4. zahajujeme kroužek (doučování) Logohrátky.

Kroužek povede logopedická asistentka paní Jaroslava Haňurová. Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Důraz bude kladen na individuální potřeby v oblasti logopedické péče. Individuální lekce bude probíhat 1 x týdně cca 15 – 20 minut, dle potřeb dítěte. Financování kroužku v tomto pololetí je v rámci školních šablon (pro rodiče bezplatné).


14.3.2023     10.26
3D tiskárna
Naše škola se zapojila do programu Průša pro školy, ve kterém je možné získat zdarma 3D tiskárnu. Dnes jsme tiskárrnu obdrželi. Do programu jsme se přihlásili s projektem "Astrostezka - Sluneční soustava", ve kterém chceme vytvořit plakety s názvy planet a rozmístit je po Boršově v poměrném měřítku skutečných vzdáleností, aby si děti utvořily lepší představu o Sluneční soustavě. Více na:   https://proskoly.prusa3d.cz/ 


13.3.2023    20.38
Memorandum se ZŠ Šindlovy Dvory
V pátek 3.3. proběhl další projektový den na ZŠ Šindlovy Dvory. Zúčastnili se ho žáci 5.ročníku.
Společně se ZŠ Střížov a ZŠ Římov jsme si vyzkoušeli zpracování videa "Stop motion" a fyzikální pokusy. Naše škola vedla fotoworkshop fotografování s lensballem. Fotografie z projektového dne připravujeme. Zatím se můžete podívat na 4 nejpodařenější fotky s lensbally.


28.2.2023    14.23
Doporučujeme - Sluchátko od Linky bezpečí
Vážení rodiče, zveřejňujeme odkaz na kratičké podcasty "Sluchátko" od Linky bezpečí. Postupně jsou tvořeny nové, další příběhy. Nám se podcasty osvědčily v třídnických hodinách a prvouce. Děti poslech nejen baví, ale dokáží si o potížích i povídat, tříbit názory a možná to některým dětem pomůže vyřešit jejich problém.
https://zs-borsov-nad-vltavou7.cms.webnode.cz/


23.2.2023    21.12
Kniha Sedm znamení - kapitola 19.
Dnes přibyla do knihy psané našimi žákyněmi již 19.kapitola. Poutníci se dozvěděli, jak se z malé žabičky stala strašlivá jezerní obluda a vydali se na další část své cesty na Skřítčí ostrov. Jenže cesta nebude jednoduchá, kočičky totiž netuší, kam je jejich kamarád čmeláček Brunďa díky své hluchotě zavede.


17.2.2023    8.17
Informace k přestupu žáků 5.ročníku na 2.stupeň
Vážení rodiče, na základě jednání s paní ředitelkou ZŠ L.Kuby nám byly zaslány instrukce k přestupu žáků do 6.ročníku. Viz níže.
V případě, že bude mít žák zájem o přestup na ZŠ Grünwaldova, zašlete na tuto školu e-mail s žádostí o přijetí.
Při zájmu o přijetí do ZŠ Matice školské zašlete na školu vyplněnou žádost o přijetí:
https://www.zsmatice.cz/skola/ke-stazeni/formulare-zadosti/


7.2.2023      19.03
Fotokroužek - luminografie
Dnes jsme si vyzkoušeli velice obtížnou techniku - luminografii neboli kresbu světlem. Na této technice jsme si procvičili technické zákonitosti fotografování. Dětem patří veliká pochvala, protože souvistost množství světla na scéně s délkou expozice (času) pochopily a zvládly naprosto bravurně. Posuďte sami, že "na první dobrou" jsou naše pokusy docela podařené.


Aktualizováno 31.1.2023     11.45
Systém Bellhop - vyzvedávání dětí ze školní družiny
Informace k provozu ohledně systému Bellhop naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty-Vnitřní směrnice-Bellhop systém-čipy nebo v sekci Školní družina-Základní informace.

Milí rodiče, v návaznosti na zítřejší spuštění vyzvedávacího systému Bellhop vás informujeme a zároveň i prosíme:
Bude-li mít vaše dítě lísteček na samostatný odchod "po obědě", uvádějte prosím přesný čas odchodu, neboť pouze tento lze zadat do systému. (Nepoužívejte termín "po obědě", odchod žáka by nebylo možné zadat do systému.)
Vydávání obědů probíhá v těchto časech:
1. výdej: 11:40
2. výdej: 12:05
3. výdej: 12:35
K času odchodu na oběd připočítejte cca 20 minut na naobědvání dítěte.
Děkujeme za spolupráci.


29.1.2023    11.06
Fotokroužek - obrazové režimy
Naše fotoaparáty umí různé báječné "fígly" - například proměnit fotografii v ilustraci či akvarel, fotit v režimu retro i pop art nebo v jinak černobílé fotografii zvýraznit pouze jednu barvu. Focení na zámečku nás opravdu velmi bavilo. Všechny fotografie brzy v galerii, dnes jako obvykle malá ochutnávka.


11.1.2023     9.10
Speciální pedagožka
Vážení rodiče, připomínáme, že na naší škole působí speciální pedagožka paní Jaroslava Štoudková.
Osobní schůzku si můžete v případě potřeby domluvit e-mailem: jstoudkova@zsborsov.cz .
Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. ŠSP nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými běžný pedagog nemá možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.
Více na:  https://majinato.cz/27-specialni-pedagog.php


10.1.2023     19.23
Fotokroužek - focení s lensballem
Dnes jsme se poprvé pokoušeli fotit přes skleněné koule - lensbally. Tato těžká disciplina nám dala pořádně zabrat a nedařilo se nám tak dobře, jako když jsme například fotili vánoční zátiší. Přesto jsme nakonec udělali několik podařených fotografií a příště se nám určitě bude dařit ještě lépe.


4.1.2023    10.05
Záznam z vánočního kocertu
https://youtu.be/Kj1FlceHug8


22.12.2022     19.00
Vánoční koncert
Poslední školní den roku 2022 se konal koncert naší školy v boršovském Kostele sv.Jakuba staršího. Dopoledne si zazpívala celá škola a večer se konal koncert pro rodiny žáků. I přesto, že nám kvůli nemoci chyběla téměř polovina našeho vánočního sboru, krásná vánoční atmosféra a milé výkony dětí byly příjemným zastavením v adventním čase. Koncert budete moci brzy zhlédnout na našich stránkách a na youtube.


21.12.2022     13.45
Exkurze do Rakouska
V úterý 20.12. jsme se opět podívali do Rakouska, tentokrát se žáky 2.a 3.ročníku. Navštívili jsme interaktivní IQ centrum Welios ve Welsu a vánoční trhy v Linci. Obojí se dětem velmi líbilo.


13.12.2022    21.07
Adventní trhy očima malých fotografů
V úterý 13.12. jsme se vypravili na adventní trhy v Českých Budějovicích. Obloha sice byla jako vymetená a pro focení tudíž ideální, ale teplota hluboko pod bodem mrazu už tak přívětivá nebyla. I přesto, že jsme po hodině focení byli jako rampouchy, se nám podařilo nafotit báječné fotky a přitom se i občerstvit různými vánočními lahůdkami. Dnes ani nevím, kterou z úžasně podařených fotek vybrat jako ochutnávku a tak jich nabídnu víc. Při povídání s jedním tatínkem, který si přišel pro svého malého fotografa, mi došlo, že nezasvěcení ani vlastně neví, jak fotíme a co se učíme. Nefotíme totiž na "zelenou ikonku", tedy automatiku, ale učíme se používat fotografické režimy a funkce. Takže například režim clony nám slouží hlavně k tomu, abychom zachytili buď vybraný detail a pozadí bylo rozmazané, nebo aby naopak byla proostřená celá fotografie. Režim času nám zase pomáhá zachytit pohyb buď "zmražený" nebo "rozostřený". Umíme už také nastavit fotoaparát tak, aby fotka vypadala za plného světla tmavší - to se dá využít třeba při večerním focení, kdy si chceme ještě trošku "zhasnout". Učíme se také zachytit zajímavý moment nebo sled událostí. Na našich dnešních fotkách tedy uvidíte jak zachycení motivu s důrazem na detail (ze kterého se občas sbíhají sliny), tak třeba fotoseriál "Jak se peče trdelník" nebo úžasnou momentku "Nebreč, bruslařko". Eva Hnudová


4.12.2022     18.41
Fotokurz pro dospělé
Vážení rodiče, byla jsem oslovena několika rodiči, zda by bylo možné uspořádat fotokurz či fotoworkshop pro dospělé.
V případě zájmu proto nabízím fotoworkshop, na němž byste se naučili pracovat s fotografickými režimy a získali tak poznatky, jak fotit například s krátkým či dlouhým časem, jak fotit portrét, přírodu ap.
Na kurz nepotřebujete fotoaparát, zapůjčí vám ho škola. Počet míst v kurzu by byl cca 7 - 8 účastníků, kurz by se konal na začátku roku 2023. V případě zájmu napiště na e-mail reditelka@zsborsov.cz nebo volejte na tel 731571247. Eva Hnudová


29.11.2022    18.54
Fotokroužek - vánoční kompozice
Dnešní lekce focení byla náročná z mnoha ohledů. Snažili jsme se vytvořit efektní vánoční zátiší - zvolit zajímavou kompozici, vyzkoušet si vhodné zaostření, naučit se novou funkci fotoaparátu "korekci expozice" (tedy vyfotit fotku tak, aby vypadala tmavá i za dostatečného světla)...a přitom nezapálit školu. Naším záměrem totiž bylo začlenit do fotografie světlo hořících svíček. Moc děkuji paní učitelce Štoudkové, za pomoc a asistenci.
Děti náročný úkol zvládly naprosto skvěle, o čemž se můžete přesvědčit v naší ochutnávce a brzy i v galerii.


17.10.2022     13.17
Zapojení do programu Průša pro školy a 3D tiskárna
Vážení rodiče, naše škola se zapojila do programu Průša pro školy, ve kterém je možné získat zdarma 3D tiskárnu.
Do programu jsme se přihlásili s projektem "Astrostezka - Sluneční soustava", ve kterém chceme vytvořit plakety s názvy planet a rozmístit je po Boršově v poměrném měřítku skutečných vzdáleností, aby si děti utvořily lepší představu o Sluneční soustavě.
 https://proskoly.prusa3d.cz/