Legenda:       DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ (fialový nadpis)          NAŠE ČINNOST (zelený nadpis)


Informace ke konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ Boršov nad Vltavou
Vážení rodiče, na základě vašich četných dotazů vám sděluji, že vzhledem k tomu, že 31.srpna 2024 končí mé šestileté funkční období ředitelky školy, vyhlásil zřizovatel podle Zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. výběrové řízení (konkurz) na vedoucí pracovní místo ředitele.
Výběrového konkurzního řízení se zúčastním. Mgr. Eva Hnudová

Prosíme, pro nové informace rolujte níže.


28.5.2024     12.20
Informace - školní družina
Vážení rodiče, vzhledem k naplněnosti kapacity školní družiny pro školní rok 2024/25 nemá škola možnost přijmout žáky 4. a 5.ročníku a to ani do ranní družiny.
V 7.10 bude vstup do školy umožněn pouze žákům dojíždějícím linkovým autobusem ze směru od Vrábče. Nad těmito žáky bude vykonáván dohled, nebudou účastníky ŠD.


27.5.2024      9.27
Informace - školní pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Naše škola bude od příštího školního roku využívat Školní program (pokladnu) - službu, která Vám komfortně zprostředkuje kvalitní spolupráci se školou po celou dobu docházky Vašeho dítěte.

  • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).
  • Na začátku školního roku třídní učitelka sdělí výši zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.
  • Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
  • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.
  • Veškeré bližší informace naleznete na www.skolniprogram.cz  a v dopise rodičům níže.

20.5.2024 10.50
Upozornění na výskyt černého kašle ve škole
Upozorňujeme rodiče žáků, že se v 1.A vyskytlo onemocnění černým kašlem. Škola od dnešního dne nastaví protiepidemická opatření. Prosíme, abyste se seznámili s instrukcemi Krajské hygienické stanice - viz níže.
Žádáme rodiče dětí, u kterých se objeví příznaky respiračního onemocnění, aby své dítě nechali v domácím ošetřování a neposílali ho do školy do doby, než budou znát výsledky lékařského vyšetření.


16.5.2024    12.00
Školní maskot Piškuntál
Ahoj kamarádi, jmenuju se Piškuntál, narodil jsem se z vašich nápadů a budu vás provázet ve škole, na výletech i školních akcích.
Srdečný dík patří paní Dáje Vačkářové, která školního maskota pro školu vytvořila jako dar.


14.5.2024    17.27
Fotokroužek - kuchařka krok za krokem
Dnes jsme si vyzkoušeli vytvořit malý fotonávod na štrůdl. Voněl po celé škole :-)


13.5.2024     11.30
Fotogalerie ZŠ a ŠD
V galerii školní družiny naleznete nové fotografie ze stavění májky a stezky plné strašidel, dále ve školní galerii naleznete nové fotografie z Májového trhu.


10.5.2024     11.03
AI na naší škole
Vážení rodiče, v tomto školním roce prošly pedagožky naší školy semináři s tématem umělé inteligence. Poznatky z těchto školení jsme již zařadili do výuky. Naším cílem je seznámit žáky se smysluplným využitím AI v životě, při studiu i při práci. Je umělá inteligence příležitost, výzva nebo hrozba? Na tyto otázky nám odpovídal vynikající lektor pan Václav Maněna. Informace z jeho seminářů můžete najít na stránkách:
https://manena.info/
1.5.2024 15.15
Fotogalerie ŠD
V galerii školní družiny naleznete nové fotografie z Jarního probouzení lesa.


1.5.2024     11.07
Školní časopis Pod čepicí
Vážení rodiče, milí žáci, od 1.5. se můžete těšit na nový školní časopis reflektující život v naší škole.
První číslo je již k dispozici v naší škole a brzy se objeví v nové sekci našeho webu.


Aktualizováno 2.5.2024    19.19
Astrostezka - soutěž
Vážení rodiče, milé děti, od 1.5. zahajujeme soutěž Astrostezka. V rámci programu Průša pro školy jsme vytvořili projekt Astrostezka a získali jsme zdarma 3D tiskárnu. Na ní jsme vyrobili plakety planet naší sluneční soustavy a ty jsme rozmístili po cyklostezce vedoucí z Boršova do Plané v poměrných vzdálenostech tak, aby si děti utvořily představu o velikosti naší Sluneční soustavy. Začátek stezky je u železničního mostu.
Nyní si můžete naši stezku vesmírem projít a zasoutěžit si.
U každé planety najdete QR kód s otázkou. Až projdete stezku a objevíte všechny odpovědi, nezapomeňte se vyfotit u poslední planety Sluneční soustavy. Fotku spolu s odpověďmi na otázky odevzdejte třídní učitelce nebo zašlete mailem nejpozději do 14. června 2024.
Astrostezka bude zachována i po ukončení soutěže a průběžně obnovována.
Informační plakát naleznete níže.


29.4.2024     12.30
Fotogalerie ZŠ
Ve školní galerii naleznete nové fotografie z Čarodějnického dne.24.4.2024    10.07
Schůzka pro rodiče předškoláků
Společná schůzka rodičů předškoláků se bude konat v pondělí 27.května od 17.00.


24.4.2024    9.57
Informace o ředitelském volnu - 25.- 28.6.
Vážení rodiče, oznamujeme vám, že z důvodu dokončování rekonstrukce a vyklízení kontejnerových učeben vyhlašuje škola od úterý 25.6. do pátku 28.6. ředitelské volno. ŘV se netýká žáků 5.ročníků, kteří budou v tomto termínu absolvovat pobytový výlet na Nové louce.
V pondělí 24.6. bude celoškolní akce mimo budovu školy. ŠD i školní jídelna budou v provozu.
Obědy budou žákům v době ředitelské volna odhlášeny hromadně.


9.4.2024    19.24
Boršovský zprávičky 02/24
V druhém dílu Boršovských zpráviček najdete reportáž z naší školy (3:37 minuta)
https://www.youtube.com/watch?v=I_Q83vkX0N4


6.2.2024     20.15
Fotokroužek - luminografie 2
Na přání dětí jsme si dnes zopakovali luminografii aneb kreslení světlem. Tentokrát jsme se k tomu vhodněji oblékli (respektive oblékly, protože náš jediný "muž" stál tentokrát raději na druhé straně fotoaparátu, svítil nebo vytvářel světelné efekty). A jak se nám tato obtížná technika dařila, můžete posoudit níže.


30.1.2024    12.42
Informace k přestupu žáků na 2.stupeň ZŠ
Vážení rodiče, přihlášky na základní školy, na které budou žáci přestupovat, podávejte následujícím způsobem:
ZŠ L.Kuby (Rožnov) - informace k přestupu naleznete v nejbližších dnech na webu školy:
https://www.zsroznov.cz/
 
Přihlášky bude škola řešit až v dubnu/květnu po ukončení přijímacího řízení na gymnázia.
ZŠ Grunwaldova - žádosti o přestup zasílejte na e-mail školy
ZŠ Matice školské - škola má dle sdělení ředitele plnou kapacitu
ZŠ Šindlovy Dvory - škola nabízí volná místa, doporučujeme telefonicky se spojit s ředitelem školy.
Přestup na další školy řešte, prosím, individuálně s danou školou.


10.1.2024     18.08
Inspekce ČŠI
Vážení rodiče, v tomto týdnu proběhla na naší škole inspekce ČŠI. Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům školy i žákům za jejich práci a přístup (obzvláště v současných ztížených podmínkách při rekonstrukci školy), kterými přispěli k velmi příznivému hodnocení naší školy. Inspekční zprávu zveřejníme, až nám bude ze strany ČŠI zaslána.


7.9.2023     11.05
Poučení o BOZ
Dne 4.9.2023 byli žáci poučeni o bezpečnosti ve škole se zvýšeným důrazem na bezpečnost v době rekonstrukce školy. Žáci dostanou poučení o BOZ v papírové formě domů.
Níže naleznete dodatek k BOZ týkající se rekonstrukce školy.


Informace k rekonstrukci a harmonogram prací: