Kroužky 2022/2023

Zájmové kroužky

Kroužky se otevírají při minimálním počtu 10 zájemců (kromě Hudebního nástroje, ZUŠ a Fotografického).

Přihlašování:
Přihlášku na kroužek dostanou žáci ve škole a odevzdají ji třídní učitelce do 16. 9.2022.
Na kroužek Věda nás baví je nutné přihlásit se také přes internet - https://www.vedanasbavi.cz .

Platby:
Kroužky plaťte na čísla účtů uvedená u jednotlivých kroužků (případně hotovostně jednotlivým lektorům). 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Kroužky zajišťované externími poskytovateli plaťte dle jejich pokynů.
Kroužky nutno uhradit do konce ŘÍJNA !!!

Poznámka:
*Na fotografický kroužek žáci nemusí vlastnit fotoaparát, fotoaparáty má k dispozici škola.
V případě, že se do kroužku přihlásí více dětí než je stanovený maximální limit, budou vytvořeny 2 skupiny, které se budou střídat po 14 dnech. Cena bude adekvátně upravena.

Kroužky vedené interními lektory školy jsou vedeny na základě živnostenského listu IČO 73542938.