Kroužky 2023/2024

Zájmové kroužky

V letošním školním roce bude nabídka zájmových kroužků omezená z důvodu rekonstrukce školy.
Kroužky jsou vedeny externími organizacemi nebo lektory (hudební kroužek ZUŠ, taneční a pohybový kroužek), za žáky v době kroužku zodpovídá pořádající subjekt.
Fotografický kroužek je veden ředitelkou školy na základě živnostenského listu IČO 73542938.

V nabídce kroužků je uveden i kroužek Krav Magy, který škola nezajišťuje, pouze na něj žáky uvolňuje ze ŠD. Na kroužek se přihlašuje pouze u pořádajícího subjektu, do přihlášky se kroužek neuvádí. Rodič pouze oznámí v ŠD, že dítě bude na kroužek odcházet a uvede to do přihlášky ŠD. Z kroužku se není možné vrátit do ŠD.

Přihlašování:
Přihlášku na kroužek dostanou žáci ve škole a odevzdají ji třídní učitelce do 18. 9.2023.

Platby:
Kroužky plaťte podle pokynů jednotlivých lektorů.

Umístění kroužků:
Hudební ZUŠ - kontejnerová učebna nebo učebna ZŠ - bude upřesněno
Taneční a pohybový - Sokolovna
Fotografický - učebna IT + pobyt venku

Kontakty:
Hudební ZUŠ - Zdeněk Zavřel 736 269 498
Taneční a pohybový - Olina Novodvorská 721 706 479
Fotografický - Eva Hnudová 731 571 247

Poznámka:
Na fotografický kroužek žáci nemusí vlastnit fotoaparát, fotoaparáty má k dispozici škola.
3.10.2023 - fotografický kroužek se přesouvá na 13.00 - 14.30.