Činnost ZŠ - akce a projekty

22.12.2022
Vánoční koncert

Poslední školní den roku 2022 se konal koncert naší školy v boršovském Kostele sv. Jakuba staršího. Dopoledne si zazpívala celá škola a večer se konal koncert pro rodiny žáků. I přesto, že nám kvůli nemoci chyběla téměř polovina našeho vánočního sboru, krásná vánoční atmosféra a milé výkony dětí byly příjemným zastavením v adventním čase. Koncert můžete zhlédnout na našich stránkách a na youtube: https://youtu.be/Kj1FlceHug8 .

Fotografie naleznete v galerii.

21.12.2022
Exkurze do Rakouska

V úterý 20.12. jsme se opět podívali do Rakouska, tentokrát se žáky 2.a 3.ročníku. Navštívili jsme interaktivní IQ centrum Welios ve Welsu a vánoční trhy v Linci. Obojí se dětem velmi líbilo.

Fotografie naleznete v galerii.

17.12.2022
Školní družina - vánoční přání a závěsné dekorace pro Domov seniorů Máj a Na Zlaté stoce

Děti z naší školní družiny vytvořily společně s podporou šikovných paní vychovatelek vánoční přání a závěsné dekorace pro Domov seniorů Máj a domov seniorů Na Zlaté stoce v Českých Budějovicích. Tato přání a výrobky dělají seniorům velikou radost, doslova se jim rozzáří oči. Není nic hezčího než potěšit druhé vlastní tvorbou.

5.12.2022 
Mikulášská nadílka v naší škole

Dnes do naší školy zavítal Svatý Mikuláš, anděl a hned tři čertíci. Vyslechli si v každé třídě vánoční písničku a odměnili děti drobnou sladkostí. Čerti byli letos pěkně nezvedená veselá cháska, škádlili se navzájem a tancovali divoké pekelnické tanečky. I letos se našlo několik žáčků, kterým přítomnost čertů nedělala dobře, a tak mohli nadílku přečkat s paní asistentkou v ředitelně školy, kam za nimi přišel jen Mikuláš a andílek. Děkujeme paní Nině Zvěřinové, která je naším dlouholetým školním andělem a našim třem báječným "ďábelským" provozním kolegyním, díky kterým si děti (a nejen děti) letošní nadílku opravdu mimořádně užily :-)

Fotografie naleznete v galerii.

2.12.2022
Plstění s Wendy Bílkovou

Ve čtvrtek 1.12. nás navštívila paní Wendy Bílková, která s námi dlouhodobě spolupracuje, pořádá pro nás přírodovědné a enviromentální pořady, a kterou jsme mohli v nedávné době vidět i v televizním pořadu Toulavá kamera:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/222562221500040/cast/938761/
Tentokrát si děti vyzkoušely plstění a vyrobily si vlněnou brož ve tvaru zvířátka. Dívky si jí mohou ozdobit svetřík, kluci ji využijí třeba na aktovku.

Fotografie naleznete v galerii.

24.11.2022
Projektový den na Českém reálném gymnáziu

Ve středu 24. 11. se třída 4.B zúčastnila projektového dne na Českém reálném gymnáziu. Program byl rozdělen na 4. části: informatika, úprava fotografií, mikroskopování a německý jazyk. Děti se zde například seznámily s robotickou stavebnicí Vex, pozorovaly pohybující se chloroplasty pod mikroskopem, poradily si s úpravou fotografií nebo pracovaly s programem Smart class zaměřeným na výuku jazyků. Naši čtvrťáci měli možnost vyzkoušet si spoustu nových aktivit a tento projektový den si báječně užili.

Fotografie naleznete v galerii. 

25.11.2022
Projektový den v ZŠ Šindlovy Dvory

Dne 25.11. proběhl další z projektových dnů v základní škole v Šindlových Dvorech. V rámci grantového programu se scházíme také se ZŠ Střížov a ZŠ Římov a společně poznáváme a bádáme. Dnes nás čekaly 3 workshopy - fyzika, stop motion (animace filmů) a fotografování. Část věnovanou fotografování jsme si pro své kamarády z ostatních škol tentokrát připravili my. Všechny části projektového dne byly báječné a moc se nám líbily. Níže několik fotek jako ochutnávka a prezentace, jak se nám dařilo focení vánočního zátiší.

10.11.2022
Píšeme si s rakouskou školou

V říjnu jsme si začali psát s žáky z rakouské Montessori školy - Sokrates Schule (https://www.sokrates-schulemuehlviertel.at/ ) Naše 5. třída strávila s žáky ze Sokrates Schule jeden den při společném programu ve vědeckém centru Welios ve Welsu. Při zpáteční cestě se naši žáci zajeli podívat do rakouské "kontejnerové" školičky. Obě místa byla pro nás zajímavá, inspirativní. So, good luck...

31.10.2022
Halloweenská školní noc

Dne 31. 10 děti ze 2.A soutěžily, mlsaly halloweenské pochoutky, tančily a prošly stezkou odvahy temnou školou ..a nakonec po strašidlácké pohádce ulehly a spaly a spaly..dokud nás nevzbudil budíček. Poté rozcvička, hygiena a společná snídaně a pak: TRADÁ do práce..a další školní den.....

Fotografie naleznete v galerii. 

4.10.2022
Exkurze - Rakousko

Dne 4.10. se žáci 5.třídy zúčastnili wokrshopu firmy Energy Centre v Science Centre Welios zaměřeného na využití solární energie. Workshop proběhl ve spolupráci s rakouskou školou Sokrates Schule, kterou jsme již jednou navštívili.
Nejprve jsme zhlédli prezentaci o fotovoltaice, pak jsme si vyzkoušeli různé pokusy ve smíšených česko-rakouských skupinách (nejdřív jsme se trochu ostýchali, ale brzy jsme již spolupracovali ostošest) a nakonec jsme si zazávodili se solárními autíčky, která jsme si sestavili společně s rakouskými kamarády.
Pak následovala dvouhodinová interaktivní prohlídka Weliosu, kterou jsme si nejen velmi užili, ale také jsme se na ní něco nového naučili. A na závěr exkurze jsme navštívili maličkou Sokrates Schule a popovídali jsme si, jak to chodí v soukromé alternativní škole vyučující podle montessori principů. Minule jsme školu navštívili v jejích původních prostorách ve starém statku, letos jsme se podívali do nové, kontejnerové budovy, která nás také velmi zaujala. Domluvili jsme se, že si budeme s novými kamarády dopisovat v angličtině a vzájemně si budeme vyměňovat nápady a inspiraci. Workshop se velice vydařil a moc se nám líbil.

Fotografie naleznete v galerii.

25.6.2022
Pobytový výlet Nová Louka

Pobytový výlet na Novou Louku se nám báječně vydařil. Děti si užily spoustu zábavy, dozvěděly se mnoho nových, zajímavých informací, vyzkoušely si různá kreativní tvoření, užily si dvanáctikilometrový výlet na rozhlednu Vysoký Kamýk, učily se fotografovat a zvládly i noční stezku odvahy.

Fotografie naleznete v galerii.

15.6.2022
Fotbalový turnaj škol na Borku

Dne 15.6. jsme se zúčastnili fotbalového turnaje škol na Borku. Turnaje se účastnilo celkem 7 týmů. Povedlo se nám v základní tabulce vyhrát jeden zápas, a tak jsme si zahráli o 5. místo. Zápas jsme vyhráli 8:0 a umístili jsme se tak na krásném pátém místě. Na turnaji naší školu reprezentovali žáci 5., 4. a dokonce 3. tříd.

Fotografie a video z předávání cen naleznete v galerii. 

14.6.2022
5.B - Výlet na raftech (očima žáků)

"Dne 14.6. jela třída 5.B na výlet na raftech z Českého Krumlova do Zlaté Koruny. Cesta byla náročná, ale zábavná. Jelo celkem 5 raftů po 6 lidech. Zpívali jsme, hráli hry, učili jsme se o přírodě, koupali se v řece. Plavba trvala 4 hodiny a 30 minut." (Sabinka L.)
"Ve vlaku se Vojta namazal tak, že vypadal jako Ken." (Natálka H.)
"Sjížděli jsme jez a všichni jsme ječeli." (Natálka H.)
"Výlet byl super. Pořád jsme se koupali, házeli jsme žabky. Hodnocení výletu: 1 000 000 z 10!" (Pepa K.)
"Po cestě jsme se stříkali a dělali jsme hráze." (Míša Z.)
"Byl to asi můj nejlepší výlet se třídou." (Anička H.)
"Sjížděli jsme jez, který jsme si všichni užili. Naučili jsme se plno nových věcí." (Anička K.)
"Bylo to super!!!" (Barunka Kum.)
"V kempu jsme se koupali, ale voda byla studená, a proto jsme si skoro všichni dali párek. Bylo to skvělé!" (Bětuška S.)
"Velká zábava byla, když jsme stavěli hráze, byly překrásné!" (Janička Č.)
"Po cestě jsme po sobě cákali z raftu do raftu, pak jsme soulodili a zpívali si. Moc jsme si to užili." (Monička V.)
"První úsek naší plavby probíhal jaksi normálně, poté jsme zastavili v kempu U Milana. Po přestávce bylo malé školení o tom, jak se pádluje a jak se říká celé posádce lodě: háčci, porceláni, zadáci." (Terezka N. + Barča Kel.)

3.6.2022
Dětský den

Na pátek 3.6. připravily paní učitelky 5.ročníků se svými žáky dětský den pro mladší děti. Páťáci oblečení do pohádkových kostýmů obsluhovali několik stanovišť se zábavnými disciplínami. Menší děti pak postupně po třídách plnily veselé sportovní úkoly. Oběma učitelkám i všem páťákům patří velký dík, protože akce byla připravená naprosto dokonale a precizně, a všichni žáci si ji báječně užili.

Fotografie naleznete v galerii. 

3.6.2022
Dětský den 4. třídy v keramické dílně v Hrdějovicích.

Holky a kluci ze 4. třídy pojali "Den dětí" tvůrčím způsobem. Navštívili keramickou dílnu v Hrdějovicích, prohlédli si prostory, kde se uskladňuje a zpracovává hlína, dále dílny a skladovací prostory se spoustou krásných keramických výrobků. Děti si samy zkusily navrhnout a namalovat vlastní hrneček. Děkujeme panu majiteli a paní provozní za to, že se nám po dobu našeho pobytu v keramické dílně trpělivě věnovali.

Fotografie naleznete v galerii.

Kdo je kdo?

Základní škola Boršov nad Vltavou zorganizovala pro své žáky zábavnou soutěž "Kdo je kdo aneb Poznej si svou ředitelku, učitelku, asistentku, vychovatelku ŠD, paní školnici nebo kuchařku".

Paní učitelka z 1.třídy vymyslela soutěž, která měla žákům přiblížit zaměstnance školy, procvičit jejich pozorovací schopnosti a zároveň je pobavit. Od všech více než dvaceti zaměstnanců vybrala tři fotografie - jednu z raného dětství, druhou z období puberty a poslední z pozdějšího věku. Fotografie očíslovala a vystavila na nástěnku. Úkolem žáků bylo vybrat, které tři fotografie patří jednomu člověku. Všechny děti obdržely záznamový arch, na který zapisovaly výsledky svého detektivního pátrání. Soutěž vzbudila u žáků veliký zájem a nástěnka byla každou přestávku v obležení.

Zkompletovat fotografie ke každé osobě nebylo jednoduché a děti musely vynaložit velké úsilí, zmobilizovat pozorovací schopnosti, přemýšlet, posuzovat, pátrat...

Na závěr bylo provedeno vyhodnocení úspěšnosti a nejúspěšnější třídy i jednotlivci byli oceněni sladkou odměnou. I když poznat všechny zaměstnance školy se všem žáčkům nepodařilo, soutěž se vydařila a vyhlášení správných luštitelů proběhlo ve veselé atmosféře.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

19.5.2022
Workshop - Rakousko 4.A

Dne 19.5. jsme se s firmou Energy Centre ČB opět podívali do Rakouska. Tentokrát na workshop s názvem Adaptace na klimatické změny vyrazila 4.třída. Na programu bylo například měření a uvědomělé vnímání teploty na různých místech, vytváření biotopu v lahvi, ekologická hra s pantomimou a samozřejmě interaktivní přednáška o možnostech adaptace v měnícím se klimatu Země. Navštívili jsme také zajímavý pasivní hotel a jako bonus jsme se podívali na rozhlednu Moldaublick.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

11.5.2022
Škola "opravdu "v přírodě"

Dne 11.5.2022 jsme vyrazili celá třída 1.A na výlet do přírody. S učením. Naše cesta vedla nejdříve Boršovem až do kempu, kde jsme využili zastíněného sezení (už ráno bylo veliké vedro) a měli jsme čtení. Poté jsme přes les zkratkou a pěšinkou skoro "zvířátkovskou" prošli nahoru (po cestě jsme potkali 3 kočky a jedna měla veliké klíště, což jsme samozřejmě dlouho řešili) a postupovali jsme kolem farmy (tam jsme si zopakovali ,jak žijí zvířátka, co jí a pod.-viz naše poslední nástěnka s příběhem) a pokračovali jsme až nahoru "K pilotovi". Tam nás čekala matematika. Každý si našel místečko a vyřešil početní úkoly. Snažili se všichni, sbírali body pro své družstvo. Pak..tomu se nedalo zabránit, vypukla pampelišková bitva. Také jsme ale zavzpomínali na piloty, kteří zemřeli, abychom zde dnes my byli,  zazpívali jsme jim, položili jsme kytičku a zasalutovali....Výprava pokračovala lesem, potkali jsme se s hadem, úspěšně jsme zdolali strže a skaliska, vyposlechli jsme si příběh o darebném Pepovi, co škodil zvířátkům a každý dovymyslel a sepsal, jak asi příběh dopadl..a pak už jsme se vydali na cestu zpět do školy. Výlet se nám moc líbil, utužili jsme si naší prvňáckou partičku, hodně jsme se nasmáli a také jsme se dost dozvěděli a naučili. Těšíme se už teď na další výlet!

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

12.5.2022
Kurz Photopea 5.B

Dnes se třída 5.B seznámila v rámci výuky informatiky a výtvarné výchovy s prací ve fotografickém editoru Photopea. Děti zvládly práci s tímto editorem naprosto bravurně a protože je jeho používání zdarma, mohou ho využívat i v domácím prostředí. 

11.5.2022
Projektový den na ČRG

Ve středu 11.5. se žáci 5.B zúčastnili dalšího projektového dne v Českém reálném gymnáziu. Program byl velmi bohatý a zajímavý. Nejdříve si děti vyzkoušely sestavit vesmírný raketoplán, shlédly videa startu Apollo 11 a 13, poté zkoušeli měřit světlo a teplotu v nejrůznějších prostředích a následně si vyzkoušeli změřit sílu svých plic za pomoci spirometru. Děti zkoumaly průduchy z listů tulipánů a na závěr si vyzkoušely, jaké to je profesionálně fotografovat a tvořit umělecké fotografie.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

6.5.2022
Exkurze do Českých Budějovic 4.A

Dne 6.5. vyrazila 4.třída za poznáváním renesančních památek na náměstí v Českých Budějovicích. Tuto akci byla pořádána ve spolupráci s Památkovým ústavem v ČB. Za zajímavý program děkujeme.
Děti ze 4.třídy, tř.uč. Lenka Brašničková

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

4.5. a 5.5.2022
Exkurze do Welsu 3. a 5.ročníky

Ve dnech 4. a 5.5. jsme se s žáky 3. a 5.ročníku podívali do rakouského Welsu. Díky firmě Energy Centre ČB, která pro nás zájezd zorganizovala, jsme navštívili Welios Science Center a ZOO. Vzdělávací interaktivní centrum Welios děti přímo nadchlo a tři hodiny, které jsme v něm strávili, bychom si klidně prodloužili. Čekala nás ale malá ZOO pár metrů od Weliosu, kde se děti, rozjařené novými zážitky, zase zklidnily a v příjemné, pohodové atmosféře zahrady si prohlédly mnohé zajímavé živočichy, které mohly dokonce krmit. Počasí bylo jako malované a tak se oba výlety skutečně povedly.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

29.4.2022
Čarodějnice

Na předposlední dubnový pátek jsme pro žáky připravili zábavně-sportovně-vzdělávací dopoledne. Na zahradě školy bylo vytvořeno 5 čarodějnických stanovišť, na kterých řídily činnost paní asistentky. Žáci jednotlivých ročníků měli vždy hodinu na to, aby na stanovištích splnili sportovní čarodějnické úkoly jako hod hadem na dálku, hod ropuchou na cíl, let na koštěti skrze ohnivé kolo, rozpoznávání čarodějnických zvířat poslepu a skákání v začarovaných pytlích. Zbylé třídy měly čarodějnickou výuku ve škole - tedy například matematiku s kouzelnickými formulemi nebo český jazyk s během pro kouzelné karty. I všechny učitelky, asistentky a dokonce i paní školnice a paní kuchařky se také proměnily v čarodějnice.
Čarodějnický den jsme si opravdu užili.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

28.4.2022
Čarodějnické činnostní učení 1.B

Ve čtvrtek 28.4.2022 dopoledne se žáci 1.B proměnili v čaroděje a čarodějky. V rámci činnostního učení spojili matematiku s pracovní činností a čtením a upekli si čarodějnické muffiny. Museli si nejprve přečíst a nastudovat tajný čarodějnický recept, odvážit a odměřit suroviny a posléze zadělat čarodějné těsto. Muffiny pak upekla paní čarodějka Věrka Čáryfuková, čajodějnická asistentka Peťa Tajuplná a čarodějnická paní školnice Lenka Košťatová-Létavá. Voněly po celé škole opravdu kouzelně. A jak čarování 1.B vypadalo, se můžete podívat na několika fotografiích níže.

Všechny fotografie naleznete ve fotogalerii.

27.4.2022
Putování s čarodějnicí Agátou

Dne 27.4.2022 ve středu se v Boršově u fotbalového hřiště odehrálo čarodějnické putování, akce 1.A naší školy. Jedna z maminek-paní Uhlířová -připravila ve spolupráci se školou krásné odpoledne plné zábavy nejen našim prvňáčkům ale i jejich sourozencům a rodičům. Ve škole jsme předem nachystali lahvičky pro živou vodu a vyráběli s předstihem sovičky sobě i sourozencům. Sešli jsme se prakticky všichni, putovali jsme společně a plnili úkoly cestou. Sbírali jsme (i paní učitelka a paní asistentka) kouzelnické ingredience pro finální lektvar. Některé úkoly nebyly jednoduché, a tak se zapojili i maminky a tatínkové. Hodně jsme se nasmáli, procvičili dovednosti z různých oblastí, utužili kolektiv velkých i malých a závěrem, po vyhlášení Kouzelníků, předání diplomů a dárečků, jsme se sešli v hospůdce na hřišti, kde jsme všichni spolu zakončili krásné odpoledne u nápoje a koláčků(napečeno maminkami).Krásný doslova KOUZELNÝ den!

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

27.4.2022
Exkurze do Českých Budějovic

Dne 27.4.2022 jsme se s třídou 5.A vydali v rámci vzdělávacího programu Národního památkového ústavu poznávat gotické prvky v centru města. Putovali jsme od bludného kamene na náměstí Přemysla Otakara II., kolem nejzajímavějších domů se středověkým základem, na Piaristické náměstí, kde jsme navštívili bývalý dominikánský klášter. Počasí nám sice moc nepřálo, ale paní průvodkyně hovořila o památkách a historii města tak zajímavě, že nám pár kapek vůbec nevadilo.

25.3.2022
Projektový den v ZŠ Šindlovy Dvory

Dne 25.3.2022 třída 5.A absolvovala další projektový den z grantového programu MAS. Program je zaměřený na spolupráci několika škol stejného typu - v našem případě ZŠ Šindlovy Dvory hostí naši školu a základní školy z Římova a Střížova. Dnes byly na programu chemické pokusy a robotické stavebnice.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

16.3.2022
Projektový den v ČRG

Ve středu 16.3. se žáci 5.A zúčastnili dalšího projektového dne v Českém reálném gymnáziu. Program byl velmi bohatý a zajímavý. Nejdříve si děti vyzkoušely různá měření - například měření CO2 v místnosti, v druhém bloku se učily německy za pomoci zajímavých počítačových programů, poté si zkusily první pomoc, následovala práce s fotografickým editorem Photopea a nakonec si naprogramovaly malé roboty Pandy.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

20.9.2021
Agility - ukázka výcviku psů

Dnes k nám do školy zavítala slečna Agáta a její čtyřnohá kamarádka Maila s ukázkou výcviku agility.
Pořad děti velice zaujal a vyzkoušely si i výcvik na vlastní kůži. Ukázky se zúčastnily všechny ročníky naší školy.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

16.9.2021
Den čisté mobility

Dnes jsme se jako každoročně vypravili na Den čisté mobility, tentokrát na Náměstí Přemysla Otakara II.
Bohužel musíme říci, že nás letošní akce (po dlouhých letech dobrých zkušeností) trochu zklamala.
Chtěli jsme děti seznámit s alternativními zdroji energie a dozvědět se zase něco nového a podnětného.
Letošní ročník však nabídl jen velmi málo prezentací týkajících se čisté mobility.
Ale i to je pro nás zkušenost. Po rozhovoru s ředitelkou Energy Centra nám také byla příslíbena náhradou jiná akce.
S firmou Energy Centre spolupracujeme na grantových programech již mnoho let a absolvovali jsme mnoho akcí a skvělých exkurzí (většinou do Rakouska a to zdarma nebo téměř zdarma). Doufáme proto, že naše spolupráce se i přes jedno drobné škobrtnutí bude nadále úspěšně rozvíjet.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

8.9.2021
Projektový den na ČRG

Dnes se třída 5.B zúčastnila dalšího projektového dne Českého reálného gymnázia. Na programu byly dva workshopy.
Nejdříve jsme si vyzkoušeli pracovat s počítačovými fotografickými programy, které můžeme využít i při výuce na naší škole. Potom jsme si zkusili fotografovat v exteriéru. Někteří naši žáci uplatnili zkušenosti z našeho fotografického kroužku. Fotografie, které žáci vytvořili, s námi bude ČRG sdílet a brzy se objeví i na našich stránkách nebo je děti dostanou k dispozici.
V druhé části projektového dne jsme pracovali s mikroskopy. Naši žáci mají s mikroskopováním zkušenosti z našich pravidelných školních akcí, ale přesto je i tento workshop velmi zaujal a naučil je mnoho nového. Již se těšíme, až si vyzkoušíme obdobnou práci s mikroskopy, které jsme nedávno získali z grantu.

Fotografie z projektového dne naleznete ve fotogalerii.

25.6.2021
Šití kožené peněženky

V pátek 25.6. si někteří žáci 3. třídy zkusili ušít koženou peněženku. Peněženku si sami sešili, nabarvili barvami, vyzdobili pomocí razidel.

Fotografie naleznete v galerii.


24.6.2021
Kočka není pes

Dnes jsme si do školy pozvali paní Nevečeřalovou a pana Desenského z televizního pořadu Kočka není pes. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o výcviku a výchově psů a kočiček (ano, skutečně i o výcviku koček).

Fotografie naleznete v galerii.


23.6.2021
Malý fotoworkshop

Ve středu 23.6. jsme si s nadšenými mladými fotografkami ze 4.B udělaly neplánovaný improvizovaný fotoworkshop - malou přípravu na fotokroužek. Vyzkoušely jsme si focení zábleskovými světly ve školním ateliéru. Posuďte sami, jak se podařilo.

Fotografie naleznete v galerii.


3.6.2021
Za gotikou a renesancí do Českých Budějovic

Poděkování Památkovému ústavu v Českých Budějovicích, který pro děti připravil interaktivní prohlídku ČB - Za gotikou a renesancí. Naše prohlídka začala na náměstí Přemysla Otakara II. - kašna, domy, bludný kámen, radnice. Zakončili jsme ji v nádherném Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí a návštěvou cukrárny. Poděkování patří i milé paní lektorce.

Fotografie naleznete v galerii.


9.10.2020
Domečky v lese - tvoření v přírodě

Páteční podzimní dopoledne - kluci a holky ze 3. třídy postavili lesní domečky pro skřítky, elfy, víly a jiné přírodní bytosti. Nebo si jen tak zahráli na architekty. Bavilo je to a to je hlavní.

Fotografie naleznete v galerii.


2.10.2020
Tvoření v přírodě

Podzimní příroda nabízí spoustu materiálu k tvoření. V pátek 2.10. jsme se s třeťáky vydali zahradou, lesem a parkem. Nasbírali jsme různé přírodniny, poté jsme tvořili a kombinovali. Vznikly překrásné mandaly.

Fotografie naleznete v galerii.


10.3.2020
Spolupráce škol - Šindlovy Dvory

Akce se zúčastnila třída 4.A s paní ředitelkou Evou Hnudovou. Součástí hlavního programu bylo programování Ozobotů, se kterými se naše děti setkaly již poněkolikáté a jako obvykle plynula z manipulace s těmito robotickými "hračkami" upřímná radost. Návštěva školy zahrnovala také přírodovědecké bádání, v jehož rámci žáci pracovali s potravinami a přírodními barvivy.

Fotografie naleznete v galerii.


5.3.2020
Beseda s novinářem

Dnes naší školu navštívil pan Marek Kerles, úspěšný novinář aktuálně pracující pro zpravodajský web info.cz. V rámci jeho přednášky se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí ze života novináře, např. jak probíhá jeho všední den, jakou má pracovní dobu a jak obtížné je vydělat si na živobytí. Pan Kerles s našimi žáky také zkoušel tvoření atraktivního a pravdivého nadpisu článku - tato tvůrčí činnost děti velmi okouzlila! Děkujeme panu Kerlesovi za jeho vstřícný a otevřený přístup.


29.1.2020
Exkurze do informačního centra Jaderné elektrárny Temelín

Dnes se třídy 3. A a 3. B zúčastnily exkurze v informačním centru Jaderné elektrárny Temelín.
V devět hodin ráno naše obě třídy vyzvedl autobus, který IC zajišťuje zcela zdarma. Po příjezdu na zámeček jsme byli velmi vřele uvítáni a nasvačili se ve velké a útulné konferenční místnosti. Po občerstvení jsme se rozdělili do dvou skupin a postupně prošli kinosálem a dvěma expozicemi, stálo to opravdu za to!
Dozvěděli jsme se mnoho informací nejen o vesmíru, ale zejména o samotném fungování jaderných elektráren.
Expozice zahrnovaly celou řadu zajímavých modelů doplněných o krátké filmové dokumenty. Také jsme měli možnost prohlédnout si zmenšenou maketu celého areálu JETE a vyfotit se ve fotokoutku s figurínami se strojovnou v pozadí. Celý výlet se nám moc líbil, odjeli jsme obohaceni o příjemný zážitek a nové znalosti. Děkujeme za milý a ochotný přístup!

Fotografie naleznete v galerii.


27.2.2020
Food foto

Náš fotokroužek si vyzkoušel fotografování jídla. Děti tentokrát musely zvládnout mnoho dovedností naráz - nastavení a rozmístění zábleskových světel, správnou volbu clony a hloubky ostrosti, nastavení ostřícího bodu, vytvoření vlastní kompozice a způsob, jak ji vyfotit. Trénují tak nejen technické, ale také výtvarné znalosti a dovednosti. Také rozvíjejí svou fantazii a kreativitu. Úkol "food foto" byl nesnadný, ale děti se ho zhostily velmi dobře a vytvořily opět velmi povedené fotografie
Fotografie našeho fotografického kroužku budete mít také možnost získat na letošní Zahradní slavnosti.

Fotografie naleznete v galerii.


20.-21.2.2020
Návštěva odborné psycholožky z MAP

V únoru naši školu navštívila paní psycholožka Tenklová, která navštívila 5. a 4.třídu. Předmětem psychologické intervence bylo klima třídy, v rámci odborného pozorování jsme obdrželi pochvalu za aktuální stav třídní atmosféry a úroveň spolupráce žáků.  


19.2.2020
Návštěva pracovníků z Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia

Dnes se naše obě 1. třídy zúčastnily vzdělávacího programu, jehož ústředním tématem byly potravinové řetězce v přírodě.
Fotografie naleznete v galerii.


21.1.2020
Lednové divadlo ve Školní družině

Žáci navštěvující školní družinu měly ozvláštněný odpolední program kulturním zážitkem, za kterým stály dva příslušníci rodiny Pohodových. Ti sehráli maňáskové divadlo s přírodní tematikou přímo v budově naší školy. Skryté poselství divadla, které předává dětem mravní ponaučení, zpracovává myšlenky týkající se ekologie a důležitosti vzájemné pomoci žákům zajistila nejen zábavu, ale vytvořila také prostor k zamyšlení...


23.1.2020
Fotokroužek - ateliérové focení a komunikace s modelem

Ve čtvrtek si děti vyzkoušely fotografování zimního portrétu zábleskovými světly. Skvěle zvládly komunikaci s modelem i nastavení světel a práci s nimi, takže vznikly velmi podařené fotografie. Dokonce jsme k fotografování přemluvili i některé rodiče.
Fotografie naleznete v galerii.


16.1.2020
Fotokroužek - kreslení světlem

S naším fotokroužkem jsme si vyzkoušeli novou techniku - kreslení světlem. První pokusy sice nejsou dokonalé, ale pracovali jsme s nadšením a jistě se budeme dále zdokonalovat. Vyzkoušeli jsme si, jaká kouzla se dají dělat při nastavení dlouhého času, ale také, že to dříve neměli jednoduché ani fotografové, ani fotografovaní lidé, kteří se dlouhé vteřiny nesměli ani hnout.
Fotografie naleznete v galerii.


12.12.2020
Adventní trhy očima fotokroužku

Ve čtvrtek 12. prosince se náš fotokroužek pod vedením ředitelky školy vypravil trénovat focení na českobudějovické vánoční trhy. Užili jsme si focení, ale i vánoční atmosféry a dobrůtek u stánků. Děti se učí fotit od loňského roku, kdy proběhlo několik víkendových fotoworkshopů. Letos získávají zkušenosti na pravidelném zájmovém kroužku. A přesto, že jsou teprve málo zkušení začátečníci, se jim podařilo vytvořit velmi povedené fotografie.Děti si vyzkoušely znalosti a dovednosti, které na workshopech a v kroužku získaly - například focení s prioritou času a clony, pravidla kompozice apod. 
Posoudit, jak se jim fotografie podařily, můžete v galerii.


4.12.2019
Welios a vánoční trhy v Linci

Dne 4. 12. 2019 navštívily děti ze čtvrtých a páté třídy Welios Science Center, tedy muzeum vědy ve Welsu. Vzhledem k předvánočnímu času byla tato návštěva spojena i s prohlídkou vánočních trhů v Linci.

Odkud se bere proud v zásuvce? Co mají společného energie a hudba? Na tyto a mnoho dalších otázek nacházely děti ve Weliosu odpovědi. Hlavním tématem expozic byla energie - jak ji získat, její využití, i úskalí, se kterými se dnešní doba potýká. Zážitkové expozice rozvíjely právě tyto problémy a umožňovaly, aby si děti tato témata aktivně prožily. Formou zábavy tak děti získávaly nové znalosti. Na vlastní kůži děti pocítily, co to vlastně znamená energii vyrábět. Měly jedinečnou možnost poznat sílu sluneční energie, větru i vody, a tak si tyto přírodní jevy představit jako možné zdroje energie pro lidstvo. Spoustu legrace si děti užily i s interaktivními exponáty, které bylo možné aktivně využívat a zkoumat.

Po skončení prohlídky ve Weliosu pak proběhla návštěva vánočních trhů v Linci. Děti si prohlédly pět pohyblivých pohádkových aranžmá a měly možnost nakoupit drobné vánoční dárky pro své blízké i ochutnat kulinářské speciality. Domů tak odjížděly, jak s novými znalostmi, tak i s radostí a těšením se na vánoční svátky. 

Fotografie naleznete v galerii.


28.11.2019
Fotoworkshop se ZŠ Hosín

Dnes proběhl 1.společný workshop fotografického kroužku naší školy se žáky Dětské filmové univerzity ZŠ Hosín. Naši mladí fotografové seznámili své hosínské kamarády se základy focení v různých fotografických režimech a s pravidly kompozice. Společně si děti pod vedením obou ředitelů vyzkoušely práci se zábleskovými studiovými světly a zjistily, jak různé nastavení mění atmosféru fotografie. Na závěr workshopu pak hosínské děti natočily na kameru rozhovor s našimi žáky.
Podle informací pana ředitele Čipery by se měla reportáž z celého workshopu už brzy objevit i v televizi.

Fotografie naleznete v galerii. 


6.11.2019
Exkurze do Rakouska

První listopadovou středu jsme se vydali s žáky třetích ročníků k našim rakouským sousedům. Cílem byla soukromá škola Sokrates Schule v Neumarktu a interaktivní prohlídka Ars Electronic Centr v Linci. Pravděpodobně nikdo z nás neměl přesné představy o tom, co v Neumarktu uvidíme. O to byl větší náš údiv po té, co jsme spatřili samotnou budovu na kopci! Údiv překročil v úžas. Absolvovali jsme prohlídku interiéru školy, ze které vyvěralo teplo domova a pohoda, k čemuž přispělo nejen zařízení školy, ale samozřejmě žáci a učitelé, kteří dohromady působili jako jedna rodina...
Ostatně nadšení, které v našich dětech tato návštěva malé montessori rybářské školy vyvolala, žáci popsali ve svých slohových pracích a předali ho i ostatním spolužákům v rámci připravené prezentace.
Expozice v Ars Electronica Center, která uchvátila svým propojením techniky a umění snad všechny zúčastněné nezávisle na věku a pohlaví, byla skutečně sladkou tečkou zdařilého výletu.
Fotografie naleznete v galerii.


3.11.2019
Den bílé hole

Pro letošní rok jsme připravili celoroční celoškolní projekt Cesta světla. V rámci tohoto projektu se dne 15.10. konal Den bílé hole a Projektový den s fotografem aneb Malujeme světlem. Mezinárodní den bílé hole je dnem, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace, prostřednictvím těchto akcí snaží zvýšit povědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé. Naši žáci si vyzkoušeli, jak se žije lidem, kteří žijí ve světě "bez světla". Do projektu se zapojily všechny naše třídy a žáci si měli možnost vyzkoušet tyto aktivity: s šátkem na očích si děti přešly napříč celou třídou, aby otevřely nebo zavřely malé okno. Užily si denní nástrahy (aktovky, lavice, židle v prostoru). Zkoušely si najít hrneček na lavici a z vodovodu do něho nalít vodu, nad umyvadlem pak přelít do jiného kelímku. Nebo si děti připravily z aktovky učebnice a pomůcky na hodinu českého jazyka, řádně je urovnaly na lavici a poté malovali obrázek, použily při něm škálu pastelek, které mají v penále, poslechly si ukázku z filmu a zkoušely film popsat, co se tam odehrávalo, o jaký film se asi jednalo, přibližné zasazení do ročního období , ve kterém se film odehrává, počet postav a tak dále. Děti si pomocí hmatu přečetly nápis na připravené cedulce a seznámily se s Braillovým písmem, dále se ,,pasivně seznámily" s Honzou (15 let), který je od narození nevidomý (YouTube - video). Při tělocviku si vyzkoušely chůzi přes překážky, chůzi s asistentem a mnoho dalších aktivit.

Projektový den s fotografem

Fotografie je umění i věda využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu. V rámci grantu OP VVV jsme uskutečnili první projektový den - besedu s odborníkem nazvanou Malujeme světlem. Žáci se seznámili s povoláním fotografa a pak si pod vedením profesionálního fotografa Michala Krnínského vytvořili svou vlastní fotografii.


10.10.2019
Pořad Dravci

Dne 10.10. mezi nás opět přijel náš oblíbený sokolník pan Vondruška se svými ptačími mazlíčky. Seznámil nás se způsobem života několika dravých ptáků - káňat, sokolů, výrů a dokonce orla. Ukázal nám i světový unikát - křížence káněte bělochvostého a káněte rudoocasého, kterého se podařilo odchovat v jejich chovné stanici. Vypravoval nám i o vážném zranění orla, který se vyděsil petard, ohňostroje a zranil si křídlo. Vzrušující byly ukázky letu dravců, kteří přelétali dětem těsně nad hlavami. Děti měly možnost si některé druhy pohladit a paní učitelky si mohly vyzkoušet přistání některých dravců na sokolnickou rukavici.
Fotografie naleznete v galerii.


30.9.2019
Návštěva Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Dne 30.9. se třída 3.B zúčastnila besedy o dětské knize Stín a jeho kluk. Předčítání knihy samotné, jež bylo součástí besedy žáky velmi bavilo. Po besedě měly děti za úkol vybarvit pracovní list a poté si mohly prohlédnout knihovnu společně s paní knihovnicí. Děti měly možnost si na místě přečíst a prolistovat knihy dle vlastní volby a na závěr jim bylo nabídnuto členství v klubu čtenářů.


19.9.2019
Návštěva z Helfenbergu

Na konci školního roku 2018/2019 navázala naše škola družbu s Volksschule Helfenberg v Rakousku. Tuto školu jsme navštívili v rámci grantového programu firmy Energy a podívali jsme se společně do Ars Electronica Centra v Linci. V září 2019 se na oplátku přijeli podívat žáci a učitelé z Helfenbergu k nám. Nejprve jsme se setkali na akci v Českých Budějovicích a poté se naši přátelé z Helfenbergu přesunuli do naší školy. Zde je čekalo uvítání českými lidovými písničkami, pohoštění, prohlídka školy a kreativní tvoření. Všichni žáci si pod vedením našich paní učitelek vytvořili vonnou bylinkovou koupelovou sůl a budou si tak moci na návštěvu u nás vzpomenout. Domluvili jsme si také vzájemnou spolupráci například formou skypování nebo psaní v angličtině.
Učitelům v Helfenbergu se naše škola velmi líbila a ocenili její technické vybavení i příjemné prostředí.

Fotografie naleznete v galerii. 


19.9.2019
Den čisté mobility

Dne 19.9. se na českobudějovické Náplavce konal Den čisté mobility opět pořádaný firmou Energy. Již poněkolikáté se zúčastnila naše škola. Žáci si vyzkoušeli dopravní prostředky ohleduplné k životnímu prostředí. Jízda na těchto prostředcích byla pro děti zážitkem. Na Náplavce se také setkali s naší družební školou z rakouského Helfenbergu a společně uspořádali krátký enviromentální happening. Kamarádi z Helfenbergu se pak přemístili do naší školy, kde je čekalo další přátelské setkání.
Fotografie naleznete v galerii ve složce Helfenberg.


16.9.2019
Školení

Dne 16.9. proběhlo školení učitelek a vychovatelek naší školy konané v rámci grantu OPVV (šablony). Ve 2.kole grantového programu čerpáme finance na posílení výuky IT. Součástí této šablony je zakoupení notebooků pro výuku. Žáci budou moci tyto notebooky využívat ve všech předmětech i ve školní družině. Paní učitelky a vychovatelky byly seznámeny se zajímavými výukovými programy, které budou moci při hodinách používat.
Fotografie naleznete v galerii.


11.9.2019
Energy

Dne 11.9. se konaly dvě enviromentální akce firmy Energy s názvy "Jak se topí v iglů" pro mladší děti a "Měříme energii wattmetry" pro žáky starší. S touto firmu zabývající se obnovitelnými zdroji energie spolupracujeme již 12 let a již jsme se s ní podívali na nejedna zajímavá místa, ale také jsme absolvovali řadu akcí. Tentokrát se žáci dozvěděli, jak se žije v iglů a seznámili se s přístrojem, kterým se elektrická energie měří. V rámci akce děti dostaly dvě velká papírová iglů, která si za pomoci lektorů sestavili, a několik wattmetrů, které budou moci využívat v přírodovědě.
Fotografie naleznete v galerii.


2.9.2019
Příměstský tábor 2019

I v letošním roce škola pořádala příměstský tábor zdarma. Na jeho program měla navíc k dispozici 13 tisíc korun. A program byl skutečně bohatý - kreativní tvorbu, sportovní soutěže a hry a 3 celodenní výlety. První den si děti vytvořily technikou sypané batiky trička - jako poznávací znamení na výlety. Také si namalovaly květináče a zasadily do nich rostlinky, jejichž růst budou moci přes prázdniny pozorovat. Zahrály si několik veselých soutěží a her. Druhý den je čekal výlet na výstavu Lega, kde si s touto oblíbenou hračkou mohly i pohrát a sestavit si vlastní kreace. Ve středu se vypravily do ZOO, kde pro ně byl připraven program o plazech. Čtvrtek pak byl věnován raftingu ze Zlaté Koruny do Boršova pod vedením profesionálního vodáckého lektora. Z tohoto výletu nemáme fotografie, protože jsme se báli, abychom neutopili fotoaparáty nebo mobily, ale i tak si ho děti velice užily. V pátek si děti dotvořily balony, které začaly dělat již v pondělí a zahrály si další řadu her. Odpoledne pak dostaly v rámci vyhodnocení tábora malé dárky. Děti si tábor užily a poděkování patří lektorkám, které si s jeho přípravou daly velkou práci.
Fotografie naleznete v galerii.


24.6.-28.6.2019
Pobytový výlet Nová louka

Poslední červnový týden uspořádala naše škola tradiční pobytový výlet v rekreačním středisku Nová Louka - tentokrát s ekologickým programem nazvaným Žijeme na planetě Zemi. Účastnili se ho žáci 3. až 5.tříd.

Na Novou Louku jezdíváme již 13 let a vždy jsme byli s pobytem velice spokojeni. Jinak tomu nebylo ani letos. Rekreační středisko se nachází uprostřed krásné přírody, ubytování je na velmi dobré úrovni, strava je vynikající (děti mají 5 jídel denně + pitný režim), před ubytovnou je hřiště, minigolf, prolézačky a kousek od ubytovny nabízí možnost koupání rybník.

Letos jsme kromě našeho vlastního programu na pobytový výlet soustředili i několik zajímavých akcí - malování na tašky, mikroskopování, fotoworkshop, besedu s astronomem s pozorováním noční oblohy hvězdářským dalekohledem a přírodovědný program o životě žížal a ježků.

Program si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz níže:

Fotografie naleznete v galerii.


6.6.2019
Exkurze do Rakouska

Naše škola již 10 let spolupracuje s firmou Energy Centre zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Díky grantům této firmy jsme se již několikrát zdarma podívali do Rakouska a navštívili například městečko Solar City, větrné elektrárny, poznávací centrum Welios ve Welsu nebo Ars Electronica center, pohádkové podzemí a ZOO v Linci. Letos jsme se 6. června do Lince do Ars Electronica Center vypravili opět. Každá z našich minulých exkurzí nás vždy zavedla nejprve do školy, která nějakým způsobem využívá obnovitelné zdroje. Ani letos tomu nebylo jinak. Navštívili jsme základní školu v Helfenbergu, kde nám žáci předvedli praktické používání fotovoltaiky. Letos jsme ale navíc navázali s touto školou spolupráci. Domluvili jsme si, že si naši žáci budou s rakouskými kamarády psát, skypovat a navzájem si budeme posílat různé inspirativní nápady, které pak budeme na našich školách realizovat. Naplánovali jsme si také, že se školy budou navzájem navštěvovat. Noví kamarádi poté s námi vyrazili do Lince a čerstvé přátelství se začalo rozvíjet. Naši žáci samostatně iniciovali rozhovory s rakouskými přáteli a s nadšením zjistili, že znalosti nabyté v hodinách angličtiny mohou skutečně uplatnit ve svém životě. V Linci nás čekala exkurze do muzea Ars Electronica Center, místa, kde se prezentují projekty, vycházející z mediálního umění, technologie a vědy. Oproti minulé návštěvě jsme neviděli tolik interaktivních expozic, protože muzeum mírně změnilo směr svého zájmu a připravovalo nové projekty, ale i tak si děti užily podnětné a příjemné odpoledne. Dozvěděli jsme se informace například o globálním oteplování, umělé inteligenci, ultramoderních vědeckých technikách nebo genetických manipulacích. Nejvíce se dětem líbil sál, kde zhlédly projekci pořadu o vesmíru v 8D technice. Po celou dobu exkurze děti využívaly i fotoaparáty, které jsme získali z grantu OP VVV (šablony) podporujícího právě polytechnické vzdělávání, a ve skupinkách fotografovaly dokumentární snímky. V dalších dnech si pak připravily prezentaci s promítáním fotografií pro ostatní spolužáky a velmi fundovaně je seznámily s tím, co na exkurzi zažily a poznaly. 


16.1. 2019
Projektové dny na českém reálném gymnáziu

V tomto školním roce je naše škola zapojena do spolupráce s Českým reálným gymnáziem v rámci Projektu EU s názvem Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I. Díky tomuto projektu žáci 5. ročníků získávají nové vědomosti a dovednosti z oblasti matematiky, chemie, fyziky, biologie a počítačové grafiky. Nové poznatky si osvojují hravou formou v podobě praktických cvičení a experimentů. Také mají možnost pracovat s nejrůznějšími pomůckami, se kterými se běžně při výuce na 1. st. nesetkají. Například v biologickém bloku žáci zkoumali pod mikroskopy nejrůznější preparáty, ve fyzice prováděli pokusy s kladkostrojem a zapojovali jednoduché elektrické obvody, v počítačové grafice si vyzkoušeli práci s fotoaparátem a programy na úpravu fotek, v matematice se seznámili s Platónskými tělesy a sami si je vyzkoušeli postavit z prostorové stavebnice Geom. Výuku připravují a na místě organizují učitelé gymnázia spolu se svými studenty. Program je pro naše žáky velmi zajímavý a přínosný. Na další projektový den se vždy velmi těší.
Fotografie naleznete v galerii.


31.1.2019
Výstava Energy Centre - enviromentální výchova

V pátek 25.1. navštívila 4.třída interaktivní výstavu, věnovanou otázce: Jaký vlivmá TVŮJ životní styl na změnu klimatu.Žáci si prošli jednotlivá stanoviště s aktivitami, které jim pomohly zjistit, jaká je jejich uhlíková (CO2) stopa. Mohli srovnávat jak se jejich uhlíková stopa mění v závislosti na životním stylu - kde a jaké potraviny nakupují, čím a jak cestují, kde a jaké oblečení si nakupují, jak bydlí, jaké spotřebiče využívají,......Na závěr si děti porovnaly své uhlíkové stopy a každý uvedl příklad, jak a čím by mohl přispět ke snížení hodnoty své uhlíkové stopy. Aktivity se žákům moc líbily. Tuto výstavu uspořádal spolek Energy Centre v Č.B.
Fotografie naleznete v galerii.


24.11.2018
Foto workshop

ZŠ Boršov nad Vltavou získala v tomto školním roce grant podporující polytechnickou výchovu. Protože jsme školou preferující činnostní vzdělávání, zvolili jsme pro posílení polytechnické výchovy i netradiční způsob výuky - fotografování. Domníváme se, že právě podobné aktivity rozvíjí v žácích smysl pro techniku zajímavou, hravou formou. Při ovládání fotoaparátu žáci pochopí mnohé fyzikální zákonitosti, podpoří své technické dovednosti, získají znalosti uplatnitelné i v obdobných oborech a ICT oblastech a zároveň rozvíjí svoji představivost a fantazii. Naše škola se také snaží posílit sepětí rodiny a školy a proto se rozhodla uspořádat sérii workshopů pro žáky i jejich rodiče. V sobotu 24.11. se konal první z workshopů, kde se účastníci naučili ovládat fotoaparát jinak než na "zelený domeček" a prakticky si vyzkoušeli, jak lze fotit kreativně. Učili jsme se fotit s prioritou clony a hráli si s hloubkou ostrosti čili s rozmazáním pozadí. Velké nadšení vzbudila hra s časem a vodou, kdy jsme zjistili, jaká "kouzla" jdou fotoaparátem dělat.
Fotografie naleznete v galerii.