Granty

Národní plán doučování pro žáky ZŠ a SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Naše škola je příjemcem podpory u EU.


Projekt Podpora vzdělávacích aktivit v ZŠ Boršov nad Vltavou:

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0019211-01
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 12. 09. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen "Výzva"), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 448 053,00 příjemci :
Název: Základní škola Boršov nad Vltavou
Sídlo: Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 75000466
na realizaci výstupů aktivit projektu:
Název projektu dle MS2014+:1 ZŠ Boršov nad Vltavou - Šablony III
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019211