Školské poradenské pracoviště

chovný poradce: Mgr. Aneta Houdková, zástupkyně ředitelky

Speciální pedagog: Mgr. Jaroslava Štoudková

Metodik prevence: Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy

Školní psycholog: Mgr. Tomáš Tenkl (externí pracovník)

Logopedická asistentka: Jaroslava Haňurová