Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.


   Plán SRPŠ a konzultačních schůzek 2023/2024

Bude upřesněno dle aktuální situace.


Kdy (ne)zvoní:


OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:


Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den (tedy do 48 hodin). Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.