Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.


   Plán SRPŠ a konzultačních schůzek 2022/2023

14.11. od 15:00 do 17.00 - konzultační schůzky

16.1. od 15:00 do 17.00 - konzultační schůzky

3.4. od 15:00 do 17.00 - konzultační schůzky

5.6. od 15:00 do 17:00 - konzultační schůzky

Po každé schůzce Rada rodičů - určeno rodičům, kteří se chtějí podílet na životě školy.


Kdy (ne)zvoní:


OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:


Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den (tedy do 48 hodin). Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.