Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

věříme,že pro své děti chcete to nejlepší, proto bychom Vás chtěli pozvat do naší školy. Díky téměř rodinné atmosféře ve škole děti nezažívají žádné stresy ani nepodléhají negativním společenským jevům.

Vaše děti nejsou pro nás anonymními žáky, jako na některých velkých školách. Všem bez rozdílu věnujeme plnou péči. Výuka probíhá dle individuálních potřeb každého dítěte.

Spojujeme tradiční a moderní výuku a klademe důraz na činnostní učení.

Abychom zmírnili Vaše obavy z přechodu dětí na 2.stupeň ZŠ, spolupracujeme se školami v Českých Budějovicích, kam naše děti odcházejí. Výsledky vzdělávání jsou minimálně na stejné úrovni.

Naše škola nabízí i velmi rozsáhlý program mimoškolní činnosti pro žáky, rodiče i širokou veřejnost.

Umožněte svým dětem prodloužit si dětství a prožít prvních pět let školní docházky v klidném a pohodovém prostředí naší školy.

Zaměření školy:

 • příprava nadaných žáků pro studium na gymnáziích

 • individuální přístup dle potřeb žáků

 • umělecké činnosti

 • Kreativní výtvarná tvorba

 • Keramika

 • Výuka hry na hudební nástroj

 • Taneční výuka

 • Fotografický kroužek
 • Jazykový kroužek
 • podpora výuky anglického jazyka

 • podpora výuky na PC

 • projektové vyučování

 • rozsáhlá mimoškolní činnost

Dětem splníme všechna přání.