Základní informace

Vážení rodiče,
školní družina je určena převážně pro žáky 1. až 3.ročníku, mohou ji ale navštěvovat i žáci 4. a 5.ročníku (týká se to především dojíždějících žáků, kteří ráno čekají delší dobu na otevření školy nebo po ukončení výuky čekají na autobus).
6.oddělení (tzv. Hlídáček) je určeno pro žáky čekající na zájmový kroužek - toto oddělení navštěvují žáci jen některé dny v týdnu a úplata je dle této frekvence upravena. Hlídáček dále navštěvují dojíždějící žáci, kteří po výuce čekají na autobus a ŠD využívají max. 1 hodinu denně.

Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme Vás o:

- důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny, kde naleznete všechny potřebné informace o chodu ŠD
- řádné vyplnění a podepsání přihlášky k pravidelné činnosti (včetně údajů na zadní straně)
- včasné uhrazení platby


Formulář pro uvolnění ze ŠD:


V roce 2022/2023 má ŠD 6 oddělení:

1. oddělení: Eva Kubátová - 1.A (třída v 1.patře), tel. : 607 163 137

2. oddělení: Iveta Karvánková - 1.B (třída v 1.patře), tel. : 728 110 828

3. oddělení: Vendula Kučerová, Iveta Allizarová - 2.B (třída v přízemí), tel. : 773 653 532, 607 812 478

4. oddělení: Marcela Srpová - 2.A (třída v přízemí), tel.: 721 827 179

5. oddělení: Veronika Tancerová - 3.A, 3.B (třída v 1.patře), tel.: 607 163 137

6.oddělení: Simona Štefanská - (třída v přízemí), tel.: 774 181 994
Oddělení (tzv. Hlídáček) je určeno pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších lokalit nebo čekající na zájmové kroužky.

Žáci musí mít vyplněnou přihlášku do školní družiny.

Výše úplaty : 200 Kč měsíčně, platí se čtvrtletně.

Žáci, kteří budou v ŠD čekat na kroužky v 6.oddělení ŠD (tzv. Hlídáčku), mají platbu sníženou :
1x týdně -                      50 Kč měsíčně
2x týdně -                   100 Kč měsíčně
od 3 návštěv týdně - 200 Kč měsíčně (plná platba
)

email.: SD@zsborsov.cz


Provoz ŠD

RANNÍ DRUŽINA:  6:00-7:40         ODPOLEDNÍ DRUŽINA:  11:40-16:30

Rozdělení účastníků (dále jen "dětí") během provozní doby ŠD

Ranní družina 6.00-7.40 hod. - ve třídě I. odd. (1.patro).
Děti přihlášené do ranní družiny přichází hlavním (předním) vchodem do 7.30 hod..
Děti, které přijdou do ŠD později, budou do školy vpuštěny v 7.40 hod.!

Odpolední družina 11.40-16.30 hod.

Rozdělení dětí v odpolední družině:
Od 11.40 hod. do 15.00 hod. budou děti rozděleny do svých oddělení (viz. výše). Při vyzvedávání dětí v tomto čase používejte hlavní vchod a označený zvonek na dané oddělení.

Od 15.00 hod. do 15.30 hod. budou děti z 2.A., 2.B. společně ve třídě III. odd. v přízemí.

Od 15.00 hod. do 16.30 hod. budou děti z 3.A., 3.B. společně ve třídě I.odd. v 1.patře.

Od 15.30 hod. do 16.30 hod. budou děti ze všech oddělení ŠD spojeny do třídy v I.odd. v 1.patře.

VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD.:

Rodiče mohou vyzvedávat děti do 13:15 hod., poté až od 14:30 hod.
V době od 13:15 až 14:30 probíhá hlavní zájmová řízená činnost v ŠD (sportovní, výtvarná, pracovní, přírodovědná...).
Tyto časy je nutné respektovat! Uvolnit lze dítě pouze ve výjimečných případech jako je návštěva lékaře apod.
Děkujeme za pochopení.

Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně (viz. formulář pro uvolnění ze ŠD).
V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Z odpolední družiny budou děti vyzvedávány hlavním vchodem.Vnitřní řád ŠD ke stažení:Bellhop systém - čipy:


Platba za ŠD:

                             

Zápisní lístek: