Školská legislativa

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o svobodném přístupu k informacím)