Vnitřní směrnice


Školní řád ke stažení:Dodatek ŠŘ-kola, koloběžky:


Dodatek ŠŘ-opatření Covid 19:Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

Individuální vzdělávání - informace pro rodiče:


Individuální domácí vzdělávání - informace pro rodiče:


Žádost o povolení vzdělávání podle IVP ZŠ Boršov nad Vltavou:IVP pro sportovce:Školní výlety:


Vnitřní řád školní družiny:Bellhop systém - čipy:


                 

Provozní řád parkoviště:Provozní řád školní jídelny:Provozní řád PC učebny:Provozní řád tělocvičny:Provozní řád školní zahrady: