Základní legislativa

 • Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogiských pracovnících a o změnách některých zákonů
 • Zákon 500/2005, správní řád
 • Zákon 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
 • Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška 73/2005 sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami
 • NV 75/2005 o míře vyučovací povinnosti
 • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení čj. 14269/2001-26
 • Systém vnitřních směrnic